Ấn phẩm mới

 • Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ tới năng suất lạnh bằng phương trình Cleland

  Bài báo trình bày việc ứng dụng phương trình Cleland vào việc tính toán và đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ tới năng suất của chu trình lạnh.

 • Bước đầu nghiên cứu các công nghệ thi công cơ giới kiến trúc tầng trên khi xây dựng mới tuyến đường sắt ở Việt nam

  Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan các dây chuyền công nghệ thi công kết cấu tầng trên khi xây dựng mới đường sắt Việt Nam và trên thế giới, từ đó phân tích, đánh giá các dây chuyền công nghệ và bước đầu kiến nghị dây chuyền công&...

 • Nghiên cứu mô phỏng đặc tính kéo của động cơ dị bộ trên đầu máy bằng phương pháp điều khiển trực tiếp mô men

  Trên cơ sở đặc tính kéo của đầu máy, xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển trực tiếp mô men với quỹ tích từ thông là hình tròn, khi sử dụng động cơ dị bộ ba pha. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy, hệ thống&#...

 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn đánh giá độ bền thùng toa xe với sơ đồ kết cấu phức hợp khung - vỏ

  Hệ kết cấu “khung - vỏ” chịu tải trọng đồng thời thường hay gặp trong các kết cấu thực tế toa xe, chẳng hạn như trong toa hàng toàn thép và thùng toa xe khách… Tuy nhiên trong thiết kế toa xe, phần lớn các tính toán vẫn còn được thực hiện...

 • Bước đầu nghiên cứu phương pháp luận xây dựng hệ số phát thải ô nhiễm khí do hoạt động giao thông đô thị phù hợp với điều kiện Hà nội

  Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong những năm gần đây đã ở mức báo động và được thể hiện rõ tại Báo cáo môi trường Quốc gia năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ gia tăng nhanh&#x...

 • Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19e trên cơ sở lý thuyết đồng dạng phá huỷ mỏi dạng tuyệt đối

  Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu và các kết quả đánh giá độ bền mỏi (hệ số an toàn mỏi) của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E đang sử dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội trên cơ sở lý thuyết đồng dạng...

 • Tính toán cơ cấu nâng hạ thùng ô tô tự đổ bằng phương pháp giải tích

  Bài báo trình bầy phương pháp giải tích tính toán cơ cấu nâng hạ thùng ô tô tự đổ sử dụng giàn nâng nối với khung phụ từ đó xác định các thông số kỹ thuật của cơ cấu này.

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và xây dựng phần mềm đo ghi kết quả kiểm tra thử nghiệm van hãm

  Bài báo trình bày quá trình lựa chọn các phần tử cơ bản và tính toán thiết kế, chế tạo các cụm thiết bị chủ yếu của hệ thống đo ghi tự động dữ liệu đo trên bàn thử: chuyển đổi ADC, vi xử lý, ghép nối máy tính, hiển thị, nguồn ...

 • Công nghệ Scan 3D và ứng dụng

  Bài báo giới thiệu tổng quan về công nghệ Scan và những ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau như: ngành chế tạo khuôn mẫu, sản xuất ôtô, chép mẫu và thiết kế sản phẩm, trong lĩnh vực nha khoa cũng như mối quan hệ giữa công nghệ này&#x...

 • Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả khai thác của các dạng dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng đã đư¬ợc lắp đặt ở Việt nam

  Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các dạng dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng đã được lắp đặt tại Việt Nam, xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả khai thác của cá...